ÁSZF

1. BEVEZETŐ

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni a BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.duray.hu weboldalnak (továbbiakban: Weboldal), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A Szolgáltató, mint a Weboldal üzemeltető célja, hogy az érdeklődők számára a Weboldalon keresztül információkkal szolgáljon Duray Tibor (született: Budapest, 1912. január 21.) Munkácsy-díjas festőművész életművéről, és a művei alapján készült DURAY márkanevet viselő ruhakollekcióról, továbbá, hogy a témával kapcsolatos megkeresésükre a kért információkat, tudása és lehetősége szerint megadja, valamint a ruhakollekció kapcsán csomagküldő, internetes kereskedést végezzen a Weboldalra látogatóknak
A Weboldalon található termékeket emailen vagy a Weboldalon található kapcsolat menüpont alatt kitölthető űrlapon keresztül leadott rendelésével létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar és az angol.
A Weboldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit, és a böngészőjét.
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (info@duray.hu) rendelkezésére áll hétköznap (H-P) 10-20 óra között.
Szolgáltató és a vásárló között a Weboldalon keresztül létrejött fogyasztói szerződés hatálya szerint: 45/2014 (II.26) Kormány rendelet (továbbiakban Rendelet) "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés” nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldalon az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

2. FELELŐSSÉG

Vásárló a Weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
A Weboldalon keresztül a Szolgáltató ruházati cikkek kiskereskedelmi értékesítését végzi valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
Az Internet globális jellege miatt vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag vásárlót terheli a felelősség.
Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató vele szemben jogosult figyelmeztetést küldeni a vásárló részére, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Weboldalhoz való hozzáférését, megakadályozni a vásárló IP címét használó eszközök Weboldalhoz történő csatlakozását, felkeresni a vásárló internetszolgáltatóját a Weboldalhoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani.
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait illetve követeléseit másra átruházni. A vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.
A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak illetve követeléseinek átruházására.

3. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Weboldal szolgáltatásait az alábbi vállalkozás látja el:
BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
-------------------------------------------------
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.
Adószám: 13627289-4-42
Cj.: 01-09-865069
Ügyfélszolgálat email: info@duray.hu

4. JOGI TÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltató által végzett jelen ÁSZF-el összefüggő szolgáltatások főbb köre:
TEÁOR 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
TEÁOR 7410 '08 Divat-, formatervezés
A szolgáltatás igénybevevői: a Rendeletben illetve a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). Értelmezésben (továbbiakban: Fogyasztó), Szolgáltató és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.
A Rendelet 4.§ 10. pontja szerint Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
A Rendelet 4.§ 14. pontja szerint Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
A Weboldal (www.duray.hu) a Rendelet 4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek minősül.
Vásárlóink - a termékek Weboldalunkon történő megvásárlásához - számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.
A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján készült Jogi és adatkezelési nyilatkozatunk tartalmazza.
A távollévők között létrejött szerződés szabályairól 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormányrendelet rendelkezik.

5. WEBOLDAL

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:
A "www.duray.hu" domaint kiszolgáló webszervert a FIT Solutions Kft. üzemelteti. A Vásárló által emailen keresztül elküldött és rögzített megrendelési adatok tárolása tehát helyileg Magyarországon belül, Budapesten történik.

6. KÖLTSÉGEK

A fogyasztói árak bruttó árak a Weboldalon feltüntetett árak az ÁFÁ-t már tartalmazzák. A végösszeg a termékek bruttó árából és a szállítási költségből tevődik össze. A Fogyasztó a Weboldalon megtalálható termékek, termékkódjának vagy a termékek megnevezés emailen keresztül történő elküldésével vagy a kapcsolat menüpont alatt található űrlap kitöltésével vásárlói szerződést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató emailen keresztül tájékoztatja a Vásárlót.
Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.
A megrendelt termékeket a Magyar Posta teljesíti, a megrendelés felvételt követő munkanapokon.
Bruttó 20.000,- Ft összeget meghaladó megrendelések esetén a szállítási díjat a Szolgáltató viseli - Magyarországon belüli címre szállításnál.
20.000 Ft alatt, a szállítási díjaink, melyek bruttó díjak, és a számlán feltüntetésre kerülnek:
...... Budapestre / Vidékre
0,1 - 1 Kg 2000 Ft
1,1 - 2 Kg 2500 Ft
2,1 - 3 Kg 3000 Ft
3,1 - 4 Kg 3500 Ft
4,1 - 5 Kg 4000 Ft
5,1 - 6 Kg 4500 Ft
6,1 - 7 Kg 5000 Ft
Kiegészítő szolgáltatások díjai:
Utánvétel:
Budapest: 200 Ft
Vidék: 395 Ft

Értéknyilvánítás: A csomag értékének az 1 %-a
Garantált másnapi kézbesítés az ország bármely pontjára
Alapdíj + 50Ft
Törékeny csomagok kezelése Alapdíj + 50%
Méret határon felüli csomagok szállítása:
Alapdíj + 50%
Kiállási díj ** 550 Ft

Visszakézbesítés
Budapest: 170 Ft
Vidék: 500 Ft

7. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

A Weboldalon az 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről 14.§(4) és (5) szerint az árak feltüntetése HUF és EUR pénznemben történik, Weboldalunk vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre. Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú.
Fizetési lehetőségek:
1. Utánvéttel, ebben az esetben a Fogyasztó a futárnál fizet készpénzben a csomag átvételekor
2. Partnereinknél (átvevőpontjainkon) készpénzben, bankkártyával
3. Átutalással előre

8. TELEFONOS KAPCSOLATTARTÁS

A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó részletes szabályok:
Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli.
A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen költség az esetleges utánvét költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).

9. RENDELÉS

Jelen tájékoztatásra és a Weboldalon található termékleírásokra a Rendelet 11.§-a érvényes.
A megrendelést a Szolgáltató akkor fogadja el, ha a vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi, megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatot maradéktalanul megküldi a Szolgáltató részére. A Szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Megrendelése akkor jön létre érvényesen, ha azt elektronikus levélben visszaigazolják munkatársaink.
A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.
Fogyasztó a rendelési igényét a Weboldalon található termék, termékkódjának vagy a terméknév emailen történő elküldésével vagy a Weboldalon „Kapcsolat” menüpont alatt található űrlap kitöltésével jelzi.
Megrendelések a hét minden napján 0-24 óráig lehetséges. A beérkezett rendelések HÉTKÖZNAP 10-16 óra között kerülnek feldolgozásra.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben emailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 1 - 4 munkanapon belül.
Átvételi módok:
1. Utánvétes szállítás
2. Partnereinknél személyes átvétel
3. Banki utalás esetén, a vételár Szolgáltató számláján történő jóváírását követően csomagküldő szolgálattal

A Rendelés menete:
1. Weboldalunkon keresztül regisztrálás nélkül vásárolhat
2. A vásárlási igény esetén, a termékkódok vagy a termék nevének Szolgáltató részére történő rendelési igény megküldése
3. A fenti adatokat megküldését a Vásárló teljesítheti a Weboldalon erre a célra fenntartott „Kapcsolat” menüpont alatti űrlap kitöltésével vagy az info@duray.hu email címre történő levél küldésével
4. Munkatársunk rendelését visszaigazolja, amennyiben a megvásárolni kívánt termék elérhető
5. Munkatársunk a rendelés véglegesítéséhez a termékkód vagy a termék nevének megküldésén kívül az alábbi adatokat kéri a Fogyasztó részéről: Fogyasztó neve, átvétel módja, fizetési mód, szállítási cím, számlázási adatok.
6. Megrendelés véglegesítése után munkatársunk elektronikus levélben jelzi, hogy rendelését rögzítettük valamint jelen ÁSZF-et elküldi a Fogyasztó részére.
7. Munkatársunk elektronikus levélben értesíti a vásárlót a megrendelt termék várható érkezéséről, személyes átvétel esetén az átvétel időpontjáról
A megrendelt termékek ellenértékének megfizetése utánvétes szállítás esetén a csomag átvételekor a futárnak fizetendő.
Partnereinknél történő átvételkor, partnereinknél a helyszínen fizetendő a termék ellenértéke.
Banki átutalás esetén a Fogyasztó a termék árát előreutalással teljesíti. A termék árának Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően a fent leírt időpontok alapján küldi meg a Fogyasztó részére a kiválasztott terméket.

FIGYELEM :
A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.
Kérjük, hogy abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak.
A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomagban találja meg.
Eredményes vásárlást kívánunk!

10. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a - Fogyasztó - szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az info@duray.hu címre. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fent meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Minden esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Weboldalon keresztül történő megrendeléstől telefonos úton (szóban) elállni nem lehet. Az elállási nyilatkozattal felmondott rendelés teljes díját, a Rendelet 23.§ szerint Szolgáltató az elállástól számítva a legkésőbb 14 napon belül, banki átutalással téríti meg a fogyasztó felé.

Elállási nyilatkozatminta:
----
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
........................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

Kelt
----
A már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató a visszaszállítását vállalja, jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található jótállásra vonatkozó szabályok szerint.

FIGYELEM!
A Rendelet 29.§ esetében - különös tekintettel § a) és d) - a fogyasztó elállási jogával nem élhet, ha rendelését a Weboldalon leadta, Szolgáltató időben és tartalomban pontosan a rendelésnek megfelelő tételeket kiszállította, de fogyasztó azt mégsem kívánja átvenni. Másfelől, a fogyasztót NEM ILLETI MEG AZ ELÁLLÁS JOGA OLYAN TERMÉKEKNÉL, MELYEK KIFEJEZETTEN AZ Ő IGÉNYEIRE (EGYEDILEG TERVEZVE) KÉSZÜLTEK. Rendelet ez esetben - a helyes teljesítésre tekintettel - nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

11. PANASZ

Amennyiben Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
• Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül
Ügyfélszolgálat, információk, esetleges panaszbejelentés: munkanapokon 10:00–20:00 óra között emailben az info@duray.hu címre.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Továbbá Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

12. JÓTÁLLÁS

2013. évi V.tv. (Ptk. 6:159.§ - 6:174.§) szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.
Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy szállítás közben megsérültek), és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy Szolgáltatót terheli felelősség.
Kellék-/termékszavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.
Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014. (IV. 29.) NGM a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Az NGM rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁ-s számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást a 19/2014. (IV.29) NGM rendelet 4.§-a részletesen leírja.
Felhívjuk figyelmét, hogy elállási jogával nem élhet olyan termék megrendelése esetében, amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésének megfelelően állítottak elő.

13. SZERZŐI JOGOK

A Weboldalon megjelenő tartalom tájékoztató jellegű.
A Weboldalon megjelenített tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, bármely tartalom engedély nélküli felhasználása megsérti a szerzői jogvédelemre, védjegyre, egyéb kapcsolódó szabályozásra vonatkozó törvényeket. Amennyiben valamely felhasználó tartalmat tölt le a weboldalról személyes vagy egyéb nem kereskedelmi célú felhasználás érdekében, meg kell tartania az eredeti dokumentumokon feltüntetett szerzői jogra, védjegyre vonatkozó jelzéseket, közleményeket. A weboldalon megjelentetett tartalmat, ide értve a harmadik oldalra mutató linkeket is, a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos módosítani, lemásolni, bemutatni, előadni továbbá egyéb nyilvános vagy üzleti/kereskedelmi célra felhasználni.
A Szolgáltató nem vállal kockázatot, felelősséget, avagy kötelezettséget arra az esetre, ha a felhasználó a Szolgáltató által meghatározottak szerint nem szerzi meg a szükséges írásbeli engedélyt a tartalom felhasználásához.

14. ZÁRADÉK

A Weboldalon más belföldi és külföldi weboldalakra hivatkozó direkt és indirekt linkeket (úgynevezett „hiperlinkeket”) tartalmazhat, melyek tartalmi szempontból a Szolgáltató felelősségi körén kívül esnek. Szolgáltató határozottan kijelenti, hogy a weboldalon található linkek, azok elhelyezésekor nem tartalmaztak illegális tartalmat, illetve nincsen befolyása arra vonatkozóan, hogy a linkelt/kapcsolt weboldalak a jövőben milyen formai megjelenést vagy tartalmat kapnak, ezért a Szolgáltató határozottan távol tartja magát az adott link megjelenítése után felkerülő tartalmi kiegészítésektől /módosításoktól. Kizárólag a hivatkozott link tulajdonosai, nem pedig a linket felhasználó más üzemeltetők felelősek az illegálisan, helytelenül, hiányosan megjelentett tartalomért, különösen, ha az a felhasználóknak kárt okoz.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Fogyasztó elolvasta, annak tartalmát megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Mellékletek
1.sz. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság
• Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.
• Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
• Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
• Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
• Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)
• Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
• Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
• Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
• Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
• Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
• A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)
Hibás teljesítés esetén szolgáltatók jótállásra kötelesek. Jótállás érvényesítési határidő a termékek átvétele utáni 14 naptári napon belül.
A hibás teljesítés a helyes összeállítású tételek újra kiszállításával kimenthető. Fogyasztó választhatja a tételek díjának visszafizetését is (a korábbi-, illetőleg az újra-szállítás költségeit szolgáltató visszaadni nem tudja, mert a szállítás, mint szolgáltatás megtörténik a csomag átvételével).
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után - és a szállítónak a fogyasztótól való eljövetele után - keletkezett.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Érvényes: 2017.03.12.